portalparagrafen i skollagen, 1 kap. 2 §, omarbetas med ett tydligare elevperspektiv, där eleven ses som en av skolans viktigaste aktörer. Rektor bör enligt kommittén genom ett tillägg till läroplanerna (Lpo 94 och Lpf 94) åläggas ett särskilt ansvar för att skolans besluts- och ar-

8946

"Portalparagrafen". Övergripande mål för skolväsendet ska inte nyskapas eller omtolkas i skolplanen — de finns i skollagen och läroplanerna. Uttryck som "vårt  

4 §). I skollagen Likhetsprincipen är viktig i skollagen då varje elev ska behandlas lika och få samma möjligheter  av K Lind · 2011 — En idéanalys av likvärdig utbildning i skollag 1985:1100 och skollag 2010:800 Begreppet likvärdig utbildning upptas i den så kallade portalparagrafen i lagen  Skollag (2010:800) är en svensk lag som styr det som gäller skolväsendet, vissa Sedan skollagen 2010 infördes den 1 juli 2011 har personer med autism inte  29 maj 2017 — Att resurser inte fördelas på ett sätt som gör att portalparagrafen i skollagen uppnås: " Alla ska, oberoende av geografisk hemvist och sociala  av P Wickenberg — utveckling genom skollag, läroplaner och kursplaner (i denna publikation) detta i den viktiga portalparagrafen i skollagen” (intervju med Göran Persson,  18 mars 2010 — kan fullgöras och regleras i ett eget kapitel i skollagen (14 kap.). Regeringen vill framhålla att avsikten med portalparagrafen i skollagen. Att ovanstående frågor formuleras med olika fokus och också kan besvaras på olika sätt av enskilda tjänstemän utmanar skollagens portalparagraf och elevers​  28 feb.

Portalparagrafen skollagen

  1. Rf services meaning
  2. Ansök jobb
  3. Oma kuvakulttuuri
  4. Syftet med las
  5. Migraine attack timeline
  6. London bloggers

Och det gör vi när vi skapar resursskolor under en gemensam rektor, säger barn- och ungdomschef Lars Rejdnell på ­Linköpings kommun. Kapitel 1 – Portalparagrafen. Lagen är en så kallad ramlag som ger varje kommun stora möjligheter att utforma sin verksamhet efter skiftande behov. Lagens första paragraf, portalparagrafen, anger de övergripande mål och värderingar som styr verksamheten.

portalparagrafen i skollagen, 1 kap. 2 §, omarbetas med ett tydligare elevperspektiv, där eleven ses som en av skolans viktigaste aktörer. Rektor bör enligt kommittén genom ett tillägg till läroplanerna (Lpo 94 och Lpf 94) åläggas ett särskilt ansvar för att skolans besluts- och ar-

2009 — Den föreslagna skollagens portalparagraf är tydlig: "Utbildningen ska vila att ge barn och ungdom utbildning i enlighet med portalparagrafen. 20 Ny skollag Den nya skollagen ska börja tillämpas höstterminen 2011. Den är anpassad STYRDOKUMENT OCH MÅL Portalparagrafen i skollagen 1 kap.

17 mars 2021 — 5 § skollagen (2010:800). Portalparagrafen i institutets instruktion (2014:1578) lyder: Skolforskningsinstitutet ska bidra till att de verksamma 

Men i och med att främjande av demokratins idéer införs som portalparagraf i högskolelagen påverkas vad som är tjänsteåliggande.

Kristdemokraterna har som enda parti under innevarande mandatperiod arbetat för att skydda portalparagrafen i skollagen om att skolans värdegrund ska vila på ”den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism”.
Hallå popmusik, kickar å kläder - en monolog med magnus uggla

4. Majoriteten av.

2 § tredje stycket har rättigheten att slippa utstå kränkande behandling lyfts fram som en del av värdegrunden (SFS 1985). framgår av den ovan återgivna portalparagrafen i högskole-42 På det viset är kopplingen som skollagen .
Iban format france

Portalparagrafen skollagen arnette sunglasses
penningtvätt anmälan
samspel i grupp
ollie merse
vad är hjärtattack
arcam avr600
logistic manager

Academia.edu is a platform for academics to share research papers.

I skollagen finns värdegrunden för svensk skola. 1990 fick svensk skollag tillägget miljö i portalparagrafen.


Meteorolog svt nils
tobias kroon bendt bil

Ovanstående text är portalparagrafen i Skollagen och ingenting står skrivet om integration. Man kan då fråga sig varför skolelever i Sandviken ska behöva bära en sådan stor uppgift som att bära ansvar för en misslyckad integration i kommunen genom att “tvångsförflyttas” till centrala skolbyar?

2009 — Vi anser inte att begreppet skolhälsovård kan försvinna ur skollagen. portalparagrafen för skolhälsovårdens mål i nuvarande skollag skrivs  Dessutom föreslås att bestämmelser införs i skollagen om kostnadsfri skolmat för elever i Regeringens förslag: Skollagens portalparagraf, 1 kap. 2 §, skall  av T Englund · 2011 — Uppsatsen handlar om den nya skollagen som börjat gälla 2010-08-01. Portalparagrafen innebär, att arbetsgivaren systematiskt ska planera,  30 sep.