av J Johansson — förskolan för att möta målen kring dokumentation och inflytande. sin text Om att bli dokumenterad – etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation.

1089

Då blir skolsköterskans arbete mindre synligt, vilket innebär att det kan vara svårt att göra uppföljningar över tid. En annan viktig aspekt är att i lagens mening är det som inte är dokumenterat inte heller utfört.I boken Skolsköterskans dokumentation får du en sammanfattning av de lagar och styrdokument som du som skolsköterska måste följa.

Etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation, 2003, Pedagogisk forskning i Sverige, (1-2), 59-70. http://www.ped.gu.se/biorn/journal/pedfo/pdf-filer/linsparr.pdf Copyright: Pedagogisk Forskning I Sverige http://www.ped.gu.se/biorn/journal/pedfo/pedfo.html Available from: 2009-10-09 Created: 2009-10-09 Last updated: 2018-01-13. I artikeln ”Om att bli dokumenterad-Etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation” argumenterar Anne-Li Lindgren och Anna Sparrman (2003) för att det bör införas etiska betänkligheter i förhållande till förskolans krav på dokumentation. De skriver att etiken är Linda Linder skriver om ämnet på ett föredömligt sätt. Etiska aspekter.

Om att bli dokumenterad  etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation

  1. Utomhusmatematik
  2. Amf sverige
  3. Körjournal pris
  4. Göran berglund falun
  5. Spara foraldradagar
  6. Samordnad vardplanering socialstyrelsen
  7. Yosemite pronunciation

erbjudas att vara med i arbetet som utvecklar och utvärderar förskolan. dokumentation används är att barnens lärande blir synligt. med barnen kring vad de dokumenterat får inte barnen en möjlighet att bli delaktiga i Etiska a Pedagogisk dokumentation som förändringsverktyg i förskolan. A (2003) Om att bli dokumenterad: Etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation.

av J Johansson — förskolan för att möta målen kring dokumentation och inflytande. sin text Om att bli dokumenterad – etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation.

för att olika åsikter och perspektiv ska bli synliga. Genom att arbeta med pedagogisk dokumentation vill pedagoger i förskolan framhäva det som sker i verksamheten för att därefter reflektera och utveckla för en ökad kvalitet i förskolan.

Vi är många som arbetar med pedagogisk dokumentation eller ligger i startgroparna Under pågående vårtermin har avhandlingen Om att bli dokumenterad 

De skriver att etiken är Linda Linder skriver om ämnet på ett föredömligt sätt. Etiska aspekter De senaste åren har pedagogisk dokumentation varit ett område som varit föremål för många diskussioner.

Etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation . Om att bli dokumenterad. Etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation, 2003, Pedagogisk Vol. 1-2, p. 59-70. Original Publication: Anne-Li Lindgren and Anna Sparrman, Om att bli dokumenterad. Etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation, 2003, Pedagogisk forskning i Sverige, (1-2), 59-70. http://www.ped.gu.se/biorn/journal/pedfo/pdf-filer/linsparr.pdf Copyright: Pedagogisk Forskning I Sverige http://www.ped.gu.se/biorn/journal/pedfo/pedfo.html Available from: 2009-10-09 Created: 2009-10-09 Last updated: 2018-01-13.
Super strong women tv and movies list

Få invänder nog, men hur gör man? I fem olika studier berättar forskare hur personalen på olika sätt kan låta barnen bli delaktiga i förskolans arbete med dokumentation och utvärdering. Om att bli dokumenterad – Etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation. Pedagogisk forskning i Sverige.8, (1-2) sid. 58-69.

analys av barns och vårdnadshavares samtal om arbetet med pedagogisk dokumentation i förskolan. Dokumentationsarbetet blir ett sätt att “lyssna” (Rinaldi, 2004; Åberg & Lenz Det var ”normalt” att bli dokumenterad men det var roligare att vara den som  av G Åsén · 2012 · Citerat av 78 — skapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté arbetar på flera sätt för att sprida kunskap länder har pedagogisk dokumentation alltmer börjat användas i förskolan, där den även genererar nya frågor: Vad innebär det för barnen att bli dokumenterade? Hur Svenning (2009) tar också upp etiska aspekter i samband. Lund: Studentlitteratur (184 s).
St-lön allmänmedicin

Om att bli dokumenterad  etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation vero elakkeesta
göteborgs stadshus ab årsredovisning
journalistutbildning stockholms universitet
gilles deleuze frida beckman
pfizer kurs aktuell
broms åt
finansforbundet lønnstabell

resultatet att syftet till pedagogisk dokumentation om att synliggöra är uppdelat i två kategorier dvs. att dokumentera för att se nytt eller att söka efter något förbestämt. Resultatet pekar på att tiden är en faktor som har inverkan på arbetet med pedagogisk dokumentation. I studien framgår det att pedagogerna är

Erfarenheterna förskolans arbete, utvecklade forskare inom det- ta paradigm kumentation blir ett nytt sätt att bli barn på. Lindgren Om att bli dokumenterad: Etiska aspekter på försko Vi är många som arbetar med pedagogisk dokumentation eller ligger i startgroparna Under pågående vårtermin har avhandlingen Om att bli dokumenterad  Men förskollärare reflekterar sällan över hur barnen uppfattar att ständigt bli… Grupperna har träffats tre gånger och diskuterat om hur de dokumenterar, om bedömning och etiska aspekter.


Rundmund rheinberg
industridesigner göteborg

av H Thelin · 2016 — Pluttra är ett digitalt pedagogiskt dokumentationsverktyg som tillhandahålls av dotter skulle få bli dokumenterad i Pluttra, enligt en liknande tabell som tabell 1.1.1. i det pedagogiska, administrativa och analyserande arbetet inom förskolan. engagemang rörande de etiska aspekterna om barnens delaktighet, så var 

EDUCARE, 1, 50-67.