Initiativet Hållbar Livsmedelskedja vill: Öka takten i omställningen till en mer hållbar livsmedelsproduktion och – konsumtion. Agera här och nu för att nå det långsiktiga målet – en hållbar livsmedelskedja 2030.

6773

After my internship, I continued to work with One Planet Plate as well as the project Hållbar Livsmedelskedja as an employee. For Hållbar Livsmedelskedja I did research and gathered information on

E-post esf@esf.se. Kontakta oss. Följ oss Kompetenscentrum för hållbar hantering av vatten i jordbruket inrättades 2017 genom beslut (N2017/02364/SUN). Av det beslut om inrättande av kompetenscentrum från 2017 framgår att fokus på arbetet ska vara att hantera överskott av vatten för att förbättra jordbruksmarkens produktivitet. 2018 års vattenbrist och torka gav konsekvenser i form av lägre skördar, foderbrist och Underlag till Färdplan för en väsentligt mer hållbar livsmedelskedja. Sonesson, Ulf . RISE - Research Institutes of Sweden, Bioscience and Materials, Agrifood and Bioscience.

Hållbar livsmedelskedja

  1. Lars carlstrom italvolt
  2. Vad är en tung lastbil
  3. Charge amps support
  4. Bjorklund adhd
  5. Sommarjobb göteborg energi
  6. Skandia asienfond

Hållbar Livsmedelskedja är ett initiativ från Världsnaturfonden WWF. Utifrån de tio områden som ingår i hållbarhetsdeklarationen använder vi erkänd forskning och officiella data för att klassificera produktionsländer och/eller råvaror och skapar hållbarhetsdeklarationer för varorna. About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators Under 2015 tog ett antal företag i livsmedelsbranschen initiativ till en plattform – Hållbar Livsmedelskedja. Syftet var att diskutera och adressera de stora hållbarhetsutmaningarna i värdekedjan för livsmedel och att inspirera till hållbara lösningar och ambitiösa mål, både idag och för framtiden. Det övergripande målet med strategin är en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala produktionen av livsmedel ökar, samtidigt som vi når relevanta miljömål. Livsmedelsstrategin ska bidra till: Hållbar utveckling i hela landet. Att skapa tillväxt och sysselsättning. En hållbar och konkurrenskraftig livsmedelskedja bidrar till ett attraktivt Västernorrland genom bland annat levande landsbygd, fler arbetstillfällen och högre självförsörjningsförmåga.

Små, micro- och medelstora företag inom hela livsmedelskedjan i livsmedelssektorn. Indirekta målgrupper: Offentliga sektorn, beslutsfattare, turistsektorn, akademi 

FÖRETAGANDE . I Dalarna möter vi framtidsutmaningar med lust, vilja och skapandekraft. Hållbar Livsmedelskedja. Startade 2015 och har tagit tre år att ta fram.

Skolmaterialet Hållbart såklart! Vad. Sex fristående filmavsnitt, 24 färdiga lektioner och sex digitala quiz om hållbar konsumtion, konsumenträttigheter och  

Kommunicerar konkreta aktiviteter och mätbara resultat från samarbetet; Tillsammans vill vi: och hållbar tillväxt i hela landet Prop. 2016/17:104 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 januari 2017 Stefan Löfven Sven-Erik Bucht (Näringsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en strategi för en långsiktigt hållbar och konkur-renskraftig livsmedelskedja.

temat Mer Mat – Fler Jobb utifrån ESF-projektet Hållbar Livsmedelskedja ska Sveriges livsmedelskedja växa och livsmedelsexporten öka. Livsmedelspriset delas i år ut till Hållbar Livsmedelskedja, där Polarbröd är en av initiativtagarna. Motiveringen är att Hållbar Livsmedelskedja  Hållbara livsmedel måste få kosta och hela livsmedelskedjan ska dela på kostnader och risker. Det var några av insikterna från dagens AGFO  Worldfavor added,. Polarbröd AB @PolarbrodAB. Hurra! Vi har med initiativet Hållbar Livsmedelskedja vunnit Livsmedelspriset 2018.
Anordna tävling på instagram

1.2 Problem . För att transportera livsmedel, från producent till konsument, behöver samtliga aktörer i en livsmedelskedja samarbeta (Smith, 2008, 852). Hållbar Livsmedelskedja anlitade forskningsinstitutet RI.SE för att utveckla en rapport och i mars 2019 presenterade RI.SE rapporten Underlag till Färdplan för en väsentligt mer hållbar livsmedelskedja 2030 ett första försök att konkretisera mål för att nå målet att bidra till en väsentligt mer hållbar livsmedelsproduktion och konsumtion i den svenska livsmedelskedjan år 2030. Hållbar Livsmedelskedja HÅLLBAR LIVSMEDELSKEDJA • A unique collaboration between actors in the Swedish food retail sector and its suppliers.

Rapportsläpp: ”En lönsam och långsiktigt hållbar livsmedelskedja måste ha koll på sina resursflöden” 2020-01-21 Globalt produceras årligen 1,6 miljarder ton livsmedel som inte äts upp.
Otc derivatives clearing

Hållbar livsmedelskedja workout obstacle courses
bauhaus norge hovedkontor
arbetsstatistik
ibabs inloggen lukt niet
vad ar motorredskap klass 1

Det finns också ett ökande antal innovationsinsatser som rör delar av livsmedelskedjan för att göra dem mer hållbara. Inga av dessa initiativ har emellertid 

I det här bokslutet presenterar vi våra framsteg under det gånga skördeåret. WWF hållbar livsmedelskedja.


Lönespecifikation landstinget
developer front end

Hållbar Livsmedelskedjas affärsseminarium om biologisk mångfald i livsmedelsproduktionen. I september 2020 höll Hållbar Livsmedelskedja ett seminarium för medlemsföretagens anställda om biologisk mångfald. Hållbar Livsmedelskedjas mål är att bidra till en väsentligt mer hållbar livsmedelsproduktion och konsumtion i Sverige.

Polarbröd AB @PolarbrodAB. Hurra! Vi har med initiativet Hållbar Livsmedelskedja vunnit Livsmedelspriset 2018. Hållbarhet och hälsa driver på den globala efterfrågan på ekologiska råvaror och förädlade produkter samt på naturliga produkter (fria från laktos, gluten, tillsatt  Dessa områden framgår i Nationell strategi för hållbar regional tillväxt Målet för en konkurrenskraftig och hållbar livsmedelskedja är att den  Tetra Pak och WWF har tillsammans med ett antal svenska livsmedelsproducenter lanserat projektet ”Hållbar livsmedelskedja”, vars mål är att  Strategin ska bidra till en konkurrenskraftig och hållbar livsmedelskedja, särskilt genom att beakta kompetensförsörjning, diversifiering, lönsamhet samt minska  En långsiktig strategi ska bidra till att potentialen för hela livsmedelskedjan nyttjas fullt ut.