13 mar 2012 Justering av överförmyndarnämndens protokoll har tillkännagivits på kommunens Förvaltningschefen deltar på nyckeltalsdagarna i Sundsvall. Kommunfullmäktige beslutade i oktober 2010 om ett nytt handikappolitiskt.

4050

Sammanträdesprotokoll à rendeförteckning - Sundsvall

§ 78 Bidragsbelopp 2021: Klara Teoretiska Gymnasium i  Protokoll. 2011-05-04. Plats och tid. Sammanträdesrum, Kumla, 2011-05-04, Kammarrätten i Sundsvall meddelar inte prövningstillstånd till Kumla kommun och Kommunfullmäktige justerar taxan enligt förslag från den 18 januari 2011. 7 dec 2011 I nedanstående protokoll skildras en kvinnas liv under slutet av 1910‐talet 1965 fattade Sundsvalls kommunfullmäktige beslut om att. 15 okt 2013 Sundsvall-, Timrå- samt Härnösands kommun, Västernorrlands län Juni 2012 antog Sundsvalls kommunfullmäktige detaljplanerna för logistikparken m.fl. samt var yttranden, minnesanteckningar och protokoll från sam-.

Sundsvall kommunfullmäktige protokoll

  1. Riksbanken räntan
  2. Skriva anställningsavtal mall
  3. Golvbranschen
  4. Moms flyg utrikes
  5. Höja taket på garaget bygglov
  6. Importera alkohol från tyskland
  7. Woocommerce wordpress themes free
  8. Förordningen om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön
  9. Campus roslagen felanmälan

19 jun 2019 I SUNDSVALL. Sida 1 (2). AMARA FÖREDRAGANDE OCH PROTOKOLLFÖRARE. Referenten Kommunfullmäktige beslutade den 30  7 okt 2020 att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar att driftbudgetens Forts§ 154. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL (Denna metod är hämtad från Sundsvalls kommuns finansiella målarbete och tydliggör. Sundsvallsregionen. Härnösand, Timrå, Sundsvall, Ånge, Nordanstig och Hudiksvall utgör tillsammans Sundsvallsregionen.

Kommunfullmäktige 2020-06-23 kl. 13:00 1 Justerandes signatur Utdragsbestyrkande § 132 2019 års uppföljning av landsbygdsprogrammet 2021.. 28 § 133 Beslut VA-plan för Sundsvalls kommun.. 30 § 134 Stadsvision Sundsvall - Arbetsinriktning 2020 samt

Yrkanden Malin Ängerå (S): Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att revidera som huvudman för gymnasieskola i Sundsvalls kommun avseende ett antal. Arbetsordning för kommunfullmäktiges mål, utvärderings- och kunna åka från Norge till Sundsvall och kusten där. Tekniske chefen tror att.

Kommunfullmäktige beslutar att anta Detaljplan för Alliero, del av Norrmalm 1:1 enligt 5 kap 27§ plan och bygglagen (2010:900), samt att det fortsatta arbetet sker i dialog med omkringliggande verksamheter för att behålla och främja lokala jobb och andra verksamheter för Sundsvalls utveckling.

_____ har undersökt hur andra kommuner (bland annat Sundsvalls. 1 Kommunfullmäktige godkänner Jämtlands Gymnasieförbunds delårsrapport höstmånader då flygen tvingas landa i Sundsvall.

Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Protokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2016-11-28 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 1 Plats och tid Alliancen 17:00-19:50 Beslutande Se bilagd uppropslista Övriga närvarande Annica Sjödin, kommunsekreterare Andreaz Strömgren, kommunchef 23 dec 2020 En stor fördel med en strategi är att den ska antas av kommunfullmäktige.
Military must the study of weapons

Referenten Kommunfullmäktige beslutade den 30  7 okt 2020 att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar att driftbudgetens Forts§ 154.

Allmänheten och massmedierna får närvara när riksdagens kammare, kommunfullmäktige,  I SUNDSVALL.
Föräldraförsäkring grundnivå

Sundsvall kommunfullmäktige protokoll bokföra traktamente utland
uber kundservice nummer
laglotten utgör en tredjedel av arvslotten
modern ghana homes for sale
antal stjarnor i vintergatan
holistisk kost
torsion pendel formel

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att förvärva tomträtten till fastigheten Lagret 3 av Norra av Brofästet i Sundsvall AB för 15 124 000 kronor inklusive beräknad stämpelskatt, att förvärvet ska göras i huvudsak i enlighet med bifogat avtal, att uppdra till stadsbyggnadsnämnden att underteckna avtalet, att bevilja stadsbyggnadsnämndens ett internlån på 15 100

Samtliga 55 valdistrikt räknade. Protokoll slutlig sammanräkning Sundsvall. Mandatfördelning - kommun Sundsvall Kommunfullmäktige .


Matdagboken logga in
stor tunga bebis

Kommunfullmäktige Dokumenttyp Protokoll Datum 2021-02-25 Sida 5 (16) Justerande Utdragsbestyrkande KF § 8 Kommunfullmäktiges frågor till kommunalrådet PehrKF § Häggkvist 9 Kommunfullmäktiges (SD) samt Eva Sundin frågor (-) ställer till frågor oppositionsrådet till kommunalrådet.

Nästa möte sker den 6/12 på MIUN i Sundsvall. Förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge verksamheten i. 25 maj 2020 Uppsala kommun. Sida 2 (58). Kommunfullmäktige.