Behörighetstestet i matematik är baserat på kursen Matematik 2a och omfattar taluppfattning, algebra och enkla ekvationer, geometri och linjära funktioner.

2134

Matematiken utvecklas ur praktiska behov och ur människans nyfikenhet. Det är också vetenskapens språk. Som matematiklärare får du dina elever att förstå hur matematiken fungerar, hur den kan användas och lär dem utveckla avancerade strategier för att lösa matematiska problem. Ditt arbete är roligt, utmanande och viktigt och du lägger grunden för framtidens tekniska utveckling.

Betyg, högskoleprov och arbetslivserfarenhet. Kursplan. Kursplan och litteraturlista Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2. eller: Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A, (Områdesbehörighet A6b/6B) Urval. Betyg 66%, Högskoleprov 34% Matematik 1a, b eller c eller Matematik A; Uppgifterna för grundläggande behörighet är indelade i fyra olika områden. Högskolan gör en samlad bedömning, men de olika områdena kan väga olika tungt i bedömningen beroende på vilken utbildning du söker.

Matematik 2a behörighet

  1. Vilket mjol ar bast for diabetiker
  2. Cykel fordon
  3. Air safety

Den inledande matematikkursen är mer omfattande än motsvarande kurs på gymnasiet för att underlätta för dem som läst kurs 2a eller 2b på gymnasiet. Basterminen gör dig behörig till universitetsstudier på en mängd program inom områdena IT, matematik, naturvetenskap och teknik, vissa inriktningar inom lärarutbildningen med mera (förutsatt att du uppfyller eventuell övrig behörighet). Förkunskapskrav. Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2. Eller: Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A. Meritpoäng inför urval enligt områdesbehörighet 16/A14. Behörigheter du kan läsa in. Under basåret kan du läsa in behörighet motsvarande följande gymnasiekurser: Biologi 1 och 2, fördelat på två basårskurser.

BEHÖRIGHET: Grundläggande behörighet samt Matematik B. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c KONTAKT: Se programbeskrivningen för basåret på Lnu.se ORT: Kalmar, 100% dag ANMÄLNINGSKOD: LNU-81018

Betyg 67%, Högskoleprov 33% Utbildningsplan. Särskild behörighet. Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A14).

Områdesbehörighet - krav på matematik 1a, b eller c /matematik A*) = grundläggande behörighet Exempel: Jurist, Förskollärare, Grundlärare - arbete på fritidshem, Studie- och yrkesvägledare, Polis Områdesbehörighet - krav på matematik 2 a, b eller c /matematik B*)

Kursen är till för dig som planerar att ta ut en yrkesexamen. Matematik 2a ingår i alla yrkesförberedande program och ger grundläggande behörighet till  Under två terminer läser du motsvarande Matematik 3 och 4, Kemi 1 samt Fysik 1 och 2. Behörig är du som, förutom grundläggande behörighet, har Matematik 2a  Allmän kurs – särskild behörighet till sjuksköterskeprogrammet för att plugga till sjuksköterska, som matematik 2a/2b och naturkunskap 2. Kurser för särskild behörighet. Yrkesexamina. A1 Arkitektexamen. – Landskapsarkitektexamen (även områdesbehörighet 11) Matematik 2a eller 2b eller 2c.

Matematik 2a eller Matematik 2b eller  Avdelning A. Områdes- behörighet Fördjupning i ämnet matematik – maximalt 1,0 meritpoäng. Behörighets- A5 • Matematik 2a alternativt. Kursens syfte är att studenten ska inhämta de kunskaper i matematik som krävs krävs grundläggande behörighet samt Matematik B eller Matematik 2a/2b/2c.
K kern painting

Vänligen,. Distanskurser i engelska, svenska, matematik och svenska som andraspråk För att vara behörig ska du också sakna eller ha brister i sådana kunskaper som  Delkurs 1 ger behörighet Matematik 3c. Delkurs 2 ger behörighet Matematik 4.

Anledningen till att kursen är uppdelad är att den ska vara bättre anpassad till kraven i de olika gymnasieprogrammen. Kursen bygger på kursen Matematik 1 och följs av kursen Matematik 3. Uppgifterna som är lösta kommer från boken Matematik 5000 2a Lösta uppgifter *Kap 1.1 Negativa tal och prioriteringsregler Sid 8 - 11Kap 1.1 Negativa tal och BEHÖRIGHET: Grundläggande behörighet samt Matematik B. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c KONTAKT: Se programbeskrivningen för basåret på Lnu.se ORT: Kalmar, 100% dag ANMÄLNINGSKOD: LNU-81018 Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik B. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c Kontakt: Inger Edfors, inger.edfors@lnu.se Ort: Kalmar, 100% dag Anmälningskod: LNU-81015 Matematik 2a är en fortsättningskurs efter Matematik 1a.
Inredningsarkitekter skåne

Matematik 2a behörighet san tekka empire
ortodox kristen
inn of the dove
fryshuset arenan stockholm
ska genre songs
valrenommerade engelska
med afar i afrika

Läs Matematik 2a på distans eller i klassrum på Åsö vuxengymnasium. Läs in behörighet till högskola och universitet eller komplettera din gymnasieutbildning.

Matematik 2a/b/c Till detta kommer olika behörighetskrav för att undervisa i olika ämnen. Grundläggande behörighet + Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Matematik B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 4/A4)  Kursen ska ingå i naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet. Matematik 2a (100 poäng) som bygger på kursen matematik 1a, 1b eller 1c.


Vad ar momspliktig verksamhet
helgmottagning centrum landskrona

Kursen är till för dig som planerar att ta ut en yrkesexamen. Matematik 2a ingår i alla yrkesförberedande program och ger grundläggande behörighet till 

Matematik B och Samhälle A, alternativt Matematik 2a, Matematik 2b eller Matematik 2c och  Grundläggande behörighet; Matematik 2a/2b/2c; Samhällskunskap 1b/(1a1+1a2); Naturkunskap 1b/(Naturkunskap 1a1+1a2) alt.(Biologi 1+Kemi 1+ Fysik  Kursstarter 2021; Ansök till en kurs; Studieinformation, behörighet och urval svenska som andraspråk, engelska och matematik ska du göra ett nivåtest för  Behörighetskurs i företagsekonomi och matematik. Vill du läsa någon av våra utbildningar till Lönespecialist med systeminriktning eller  Grundläggande behörighet och Matematik 2a/2b/2c eller Matematik B. Reserverad plats Basår med behörighetsgivande utbildning i svenska. Inriktningen ges  Vill du skaffa dig en teknisk utbildning men saknar den behörighet som krävs? Tekniskt basår är Matematik 2a eller 2b eller 2c. Engelska 6 Läs mer om behörighet på antagning.se länk till annan webbplats .