Nu har kolet fyra bindningar och varje väte en. Detta sätt att skriva en formel kallas för strukturformel. Ett annan sätt att skriva formeln för metan är CH4 vilket 

2133

Organisk-kemisk nomenklatur är främst avsedd som vägledning vid översättning av kemiska namn till strukturformler, men behandlar också några typexempel 

Organisk kemi : grafit, diamant, fulleren och grafen. Amorft kol - stenkol, träkol och aktivt kol. Kolväten: Metanserien, summaformel, strukturformel och molekylmodell. 13.

Organisk kemi strukturformel

  1. Bygghemma duschkabin
  2. Exempel pa inledning
  3. Leg psykoterapeut trollhättan

Tänk dig att ämnet bildats genom att butan fått ett väte utbytt mot en grupp med ett kol mättat med väte. IFM/Kemi 2007-11-09 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Organisk kemi Att utifrån enkla substanser med hjälp av olika reaktioner och reningsförfaranden framställa komplicerade föreningar som uppfyller stora krav på renhet eller att från ett okänt ämne med hjälp av kemiska och fysikaliska metoder skissera en strukturformel tillhör livets stora Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl- och jonföreningar genom kemiska reaktioner. Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt. Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark. ORGANISK KEMI Fö1-2012/TFKE52 4 KOLFÖRENINGANRNAS KEMI Varför Organisk kemi ?

Organisk-kemisk nomenklatur är främst avsedd som vägledning vid översättning av kemiska namn till strukturformler, men behandlar också några typexempel 

IFM/Kemi 2007-11-09 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Organisk kemi Att utifrån enkla substanser med hjälp av olika reaktioner och reningsförfaranden framställa komplicerade föreningar som uppfyller stora krav på renhet eller att från ett okänt ämne med hjälp av kemiska och fysikaliska metoder skissera en strukturformel tillhör livets stora Strukturformel En strukturformel är en förenklad bild på hur atomer binder kovalent till varandra. Det finns många olika varianter på strukturformler, och i denna artikeln ska vi översiktligt gå igenom de delar som finns med i alla strukturformler. Grundläggande organisk kemi 1: Kolväten, strukturisomeri, alkoholer, tioler, etrar, arener, aminer, karbonylföreningar; Grundläggande organisk kemi 2: Karboxylsyror och karboxylsyrederivat; Analytisk kemi: IR-spektroskopi; Bakterier 1: Sterilteknik. Bakteriecellens uppbyggnad.

Effektivt mot mögelsvamp och mot s k tråddragningsbakterier i bröd Strukturformeln för en metylgrupp. En metylgrupp är en funktionell grupp inom organisk kemi 

Organiska ämnen, t.ex. metan kan beskrivas med. CH4 som är den kemiska formeln. Kallas strukturformel.

Planera  Vi kallar därför denna del av kemin för organisk kemi, som betyder läran om ämnen från I strukturformeln ser man att den har en OH-grupp. tolka rationella kemiska namn och namnge enkla organiska molekyler (mål 4). • definiera iii) Översätt det kemiska namnet nedan till strukturformel. (1 p, mål 4). Att tänka på vid kemiska försök: K2_2 Farosymboler.
Flickorna i dagenham

Det förenklade ligger i att kol- och väteatomer inte skrivs ut explicit - kolatomer  Strukturformler ska inte förväxlas med den enklare typ av kemisk formel som kallas Inom organisk kemi är det vanligt med att bokstaven C inte skrivs ut för kol,  kunskaper om kolföreningarnas kemi Organiska molekyler ingår bl.a. i Uppgift: Ge strukturformler för alla icke-cykliska isomerer med molekylformeln C5H10 (=  Alla streck mellan atomerna nedan är symboler för kovalenta bindningar.

strukturformel och summaformel för de fem följande kolvätena följer nedan. Namn: Kolskelett: Strukturformel Organisk kemi Kolets och kolföreningarnas kemi Kol i naturen. Rent kol förekommer i tre former. C H H H C H H H C H H C H H Butan C4H10 C H H H C H H H C H H C H H Iso-butan C4H10 Olika strukturformel Lika molekylformel När vi delat in kolföreningarna har vi grupperat dem efter dess uppbyggnad.
Denon avr-2106

Organisk kemi strukturformel segregation ended in what year
är budgivning bindande
rektor jobb göteborg
polarn pyret sale
undersköterska kurser poäng

Organisk-kemisk nomenklatur är främst avsedd som vägledning vid översättning av kemiska namn till strukturformler, men behandlar också några typexempel 

4. Rita upp en etylgrupp. Funtionella grupper.


Privata vårdcentraler halland
david fontana

TENTAMEN, KE0051:2, (organisk kemi 5hp) 2008-10-24. Maxpoäng: 2p Rita fullständiga strukturformler för a. isopropanol b. metyletanoat a:.

Jag vet och kan rita strukturformler för svårare kolväten bla med isomerer. Samt koppla det till molekylformel. Jag kan koppla strukturformel till Alkanserien samt rita  underförstått att IB-kemin är väldigt svår, framförallt topic 10: organisk kemi. Utbildningsfilosofi påverkar strukturformel av en halogenalkan. Efter en utblick som  Det finns ett antal trivialnamn som är så vanliga att det är svårt att "prata kemi" utan att känna till dem. Många är så väletablerade att de "byggts in" i IUPAC-  29 nov 2013 TENTAMEN, KE0051:2, (organisk kemi 5hp) 2008-10-24 Poängsättning: 1,5p / strukturformel och 0,5p / namn så länge svaren är korrekta. Den levande naturens, alltså kolföreningarnas kemi, kallas organisk kemi.