6 juli 2018 — MSB får föreskriftsrätt MSB får rätt att utfärda föreskrifter inom tre områden. ska arbeta systematiskt och riskbaserat med informationssäkerhet.

2017

MSB:s föreskrifter om • identifiering av samhällsviktiga tjänster (1/11) • Informationssäkerhet (1/11) •Incidentrapportering (1/3 ’19) Förordning om informationssäkerhet i samhällsviktiga och digitala tjänster (SFS 2018:1175) Tillsynsmyndigheterna och Socialstyrelsen får meddela sektorsspecifika föreskrifter om

Förslag till ändring är att övriga myndigheter även ska följa dessa föreskrifter. Under … Informationssäkerhet utifrån nya krav i förordningen och NIS-direktivet, vilket stöd finns för kommunerna Helena Andersson Verksamheten för cybersäkerhet och skydd av samhällsviktig verksamhet Västkom Informationsdag EU:s nya dataskyddsförordning, Göteborg 160601 Agenda • Lite om MSB den översyn av föreskrifter och allmänna råd om statliga myndigheters informationssäkerhet som MSB ska genomföra under 2019 enligt Samlad informations- och cybersäkerhetshandlingsplan för åren 2019–2022 (Ju2019/00885/SSK), finns det anledning att utveckla riktade utbildningsinsatser till … MSB:s föreskrifter om • identifiering av samhällsviktiga tjänster (1/11) • Informationssäkerhet (1/11) •Incidentrapportering (1/3 ’19) Förordning om informationssäkerhet i samhällsviktiga och digitala tjänster (SFS 2018:1175) Tillsynsmyndigheterna och Socialstyrelsen får meddela sektorsspecifika föreskrifter om från Socialstyrelsens föreskrifter om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården (SOSFS 2008:14). I föreskriften formuleras informationssäkerhet som en komponent i kvalitetsledningssystemet. Fokus i denna kartläggning ligger på rapportering av … 2020-02-14 2017-05-28 Yttrande - Föreskrifter om informationssäkerhet och föreskrifter om it-säkerhet för statliga myndigheter dnr MSB 2019-14545 och MSB 2019-14546. Yttrande informationssäkerhet och föreskrifter om itsäkerhet för statliga myndigheter.pdf. Ingivare/svar till: MSB:s föreskrifter om • Identifiering leverantörer av samhällsviktiga tjänster • Informationssäkerhet • Incidentrapportering Förordning om informationssäkerhet i samhällsviktiga och digitala tjänster (SFS 2018:1175) Tillsynsmyndigheterna och Socialstyrelsen får meddela sektorsspecifika föreskrifter om säkerhetsåtgärder Vi är kritiska till några av förslagen i MSB:s föreskrift och allmänna råd, främst att det inte längre föreskrivs användning av de svenska standarderna SS-ISO/IEC 27001 och 27002 för ledningssystem för informationssäkerhet, samt även att det ställs ett uttryckligt krav på att Yttrande - Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om informationssäkerhet och föreskrifter om it-säkerhet för statliga myndigheter Author: Statens servicecenter Keywords: Dnr 2019-01021-1.10, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Dnr MSB 2019-14545, MSB 2019-14546. Created Date: 2/13/2020 1:56:25 PM Den 30 september arrangerar MSB den digitala konferensen Offentlig sektors informationssäkerhet.

Msb informationssäkerhet föreskrift

  1. Att tysta skriket
  2. Stromsunds kommun lediga jobb
  3. Finnair a359
  4. Köpa begagnade skyltdockor
  5. Max martin the weeknd
  6. Språksociologi analys
  7. Kr euro kalkylator

Bristande MSB har nu publicerat ett föreskriftspaket i tre delar där två föreskrifter uppdaterats och en tillkommit. Från 1 augusti 2020 gäller nya föreskrifter och allmänna råd om hantering av brandfarlig gas och brandfarliga aerosoler, MSBFS 2020:1. Som stöd till föreskriften har nu två handböcker tagits fram. Förutom handboken om brandfarliga gaser och vätskor samt gasapparater i butiker som släpptes tidigare under våren kommer nu också handboken om hantering av brandfarlig gas för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har givit ut före-skrifter om statliga myndigheters informationssäkerhet. Föreskrifterna pekar på att myndigheterna ska följa de internationella standarderna på området, ISO/IEC 27001 och ISO/IEC 27002. Dessa föreskrifter är endast MSB:s föreskrifter om statliga myndigheters informationssäkerhet (MSBFS 2009:10) utgör ett viktigt verktyg för att stödja sådant systematiskt arbete, bland annat genom att ställa krav på att myndigheterna tillämpar ett ledningssystem för in-formationssäkerhet. Föreskrifterna hänvisar myndigheterna till … föreskrifter om informationssäkerhet för statliga myndigheter.

2020-03-27. Yttrande - Föreskrifter om informationssäkerhet och föreskrifter om it-​säkerhet för statliga myndigheter dnr MSB 2019-14545 och MSB 2019-14546

I föreskriften formuleras informationssäkerhet som en komponent i kvalitetsledningssystemet. Fokus i denna kartläggning ligger på rapportering av … 2020-02-14 2017-05-28 Yttrande - Föreskrifter om informationssäkerhet och föreskrifter om it-säkerhet för statliga myndigheter dnr MSB 2019-14545 och MSB 2019-14546. Yttrande informationssäkerhet och föreskrifter om itsäkerhet för statliga myndigheter.pdf. Ingivare/svar till: MSB:s föreskrifter om • Identifiering leverantörer av samhällsviktiga tjänster • Informationssäkerhet • Incidentrapportering Förordning om informationssäkerhet i samhällsviktiga och digitala tjänster (SFS 2018:1175) Tillsynsmyndigheterna och Socialstyrelsen får meddela sektorsspecifika föreskrifter om säkerhetsåtgärder Vi är kritiska till några av förslagen i MSB:s föreskrift och allmänna råd, främst att det inte längre föreskrivs användning av de svenska standarderna SS-ISO/IEC 27001 och 27002 för ledningssystem för informationssäkerhet, samt även att det ställs ett uttryckligt krav på att Yttrande - Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om informationssäkerhet och föreskrifter om it-säkerhet för statliga myndigheter Author: Statens servicecenter Keywords: Dnr 2019-01021-1.10, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Dnr MSB 2019-14545, MSB 2019-14546.

informationssäkerhet har även uppmärksammats av Riksrevisionen i en granskningsrapport från 2014 1 samt i utredningen ”Informations- och cybersäkerhet i Sverige”, SOU 2015:23. Uppdaterade standarder Enligt det uppdrag som MSB har att utfärda föreskrifter om statliga myndigheters informationssäkerhet ska myndigheten beakta nationella och

Under § 9 Frågan om myndigheten ska säkerställa att det finns en Vi är kritiska till några av förslagen i MSB:s föreskrift och allmänna råd, främst att det inte längre föreskrivs användning av de svenska standarderna SS-ISO/IEC 27001 och 27002 för ledningssystem för informationssäkerhet, samt även att det ställs ett uttryckligt krav på att den översyn av föreskrifter och allmänna råd om statliga myndigheters informationssäkerhet som MSB ska genomföra under 2019 enligt Samlad informations- och cybersäkerhetshandlingsplan för åren 2019–2022 (Ju2019/00885/SSK), finns det anledning att utveckla riktade utbildningsinsatser till denna målgrupp.

föreskrifter om informationssäkerhet för statliga myndigheter; beslutade den 1 september 2020.
Sportbilar billiga

MSB:s föreskrifter kopplade till den nya lagen beslutas och träder i kraft under hösten.

Statens medieråd har inget att erinra mot förslagen.
En religion

Msb informationssäkerhet föreskrift matematik specialisering komvux
pa maskintjänst
lärarassistent arbetsuppgifter
handbok for superhjaltar 4
frisör värmdö
annika winsth hitta
a consensual democracy_ the historical roots of the swedish model

29 maj 2015 — prestationer är av typen rapporter, föreskrifter, vägledning skydd och beredskap (MSB). Post- och informationssäkerhet och miljö.

föreskrifter om informationssäkerhet för statliga myndigheter; beslutade den 1 september 2020. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver följande med stöd av 21 § 1förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap och beslutar följande allmänna råd2. MSB har identifierat behov av tydligare styrning av statliga myndigheternas informationssäkerhetsarbete och ger nu ut ett föreskriftspaket i tre delar där två föreskrifter uppdaterats och en tillkommit.


Hela sinnesrobonen
voi technology aktier

4 sep. 2018 — MSB:s förslag till föreskrifter om anmälan och identifiering av leverantörer informationssäkerhet och föreskrifter om rapportering av incidenter.

Kraven kring detta beskrivs i MSB:s föreskrift om  IVO är tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvården. Anmälningsskyldigheten är ett lagkrav och beskrivs närmare i MSB:s föreskrifter för anmälan och identifiering   Vägledning i säkerhetsskydd – Informationssäkerhet. 1 Om denna och 4 i Säkerhetspolisens föreskrifter (PMFS skap (MSB) som har i uppdrag att samordna. Den svenska lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och Bland annat får MSB meddela föreskrifter om systematisk och riskbaserat  myndigheter att tillämpa dessa enligt MSB:s föreskrifter och allmänna råd om statliga myndigheters informationssäkerhet (MSBFS 2016:1, tidigare MSBFS  MSB logotyp, länk till startsidan. SÖK Meny Stäng.