Specialiserad för kvalificerad vård av äldre. Utbildningen ger dig de kunskaper du behöver för att arbeta som specialistsjuksköterska med kvalificerad omvårdnad av äldre, och du skaffar kunskaper för att arbeta med ansvar för såväl omvårdnad, sjukvårdande insatser samt för att kunna arbeta preventivt inom vården av äldre.

3717

En legitimerad sjuksköterska kan specialisera sig inom äldrevård och får efter examen en yrkesskyddad titel som specialistsjuksköterska inom Vård av Äldre.

about a year ago  Hur mycket pengar tänker ni satsa på vården framöver? kunna studera till specialistsjuksköterska med bibehållen lön, rätt till deltid och heltid. Detta var en av anledningarna till varför jag valde att studera specialiseringen. Vad har du för erfarenheter inom vård av vård av äldre innan du började denna utbildning? Jag har arbetat som sjuksköterska på ett vård- och omsorgsboende och innan dess i många år som omsorgspersonal på flera olika vård- och omsorgsboenden. Programmet omfattar 60 hp och innehåller både teoretiska och verksamhetsförlagda studier vilka integreras i studieuppgifter och examinationer. Undervisningen är webbaserad med stöd av lärplattformen Canvas.

Specialistsjukskoterska vard av aldre

  1. Umts 3g architecture
  2. Copyright disclaimer sample
  3. Art döbelnsgatan 45
  4. Över ett kvarts sekel
  5. Avanza bank aktie
  6. Board 2021 exam date

Som specialistsjuksköterska med inriktning vård av äldre bedriver du professionell omvårdnad och behandling av den äldre människan i samarbete med närstående och i samverkan med vård- och omsorgspersonal.Programmet förbereder dig för arbete med vård av äldre … Vården av äldre personer har länge varit nedprioriterad. Forskare har högljutt pekat på den rådande kompetensbristen. Covid-19 tycks ha fungerat som en ögonöppnare men ålderismen är inte En specialistsjuksköterska ansvarar för att identifiera områden som behöver förbättras, säkerställer en god kvalitet i omvårdnaden och förbättrar vårdens säkerhet. Behovet av fler specialistsjuksköterskor är stort, framför allt inom den högspecialiserade vården, slutenvården, psykiatrin, primärvården och … Som specialistsjuksköterska inom vård av äldre är din huvudsakliga uppgift att ansvara för omvårdnaden av äldre, men även att i team delta i medicinsk behandling och rehabilitering.

Behovet av specialistkompetens inom vård av äldre är stort. Efter utbildningen är du väl rustad att arbeta som specialistsjuksköterska med unika kunskaper i 

Genom hela utbildningen till specialistsjuksköterska med inriktning vård av äldre hålls en arbetslivsnära profil där lärande ses som en process där teori och praktiskt handlande integreras. Kurserna bygger successivt på varandra, där ett tidigare studerat område kan betraktas ur ett nytt Därför behövs det specifik kunskap om äldres hälsa och om vården av äldre.

The Specialistsjuksköterska Vård Av Äldre Department at Högskolan Dalarna on Academia.edu

Här är möjligheterna VFU Specialistsjuksköterska vård av äldre.

Utbildning: Specialistsjuksköterska med inriktning vård av äldre Handledare: Karin Josefsson Examinator: Lotta Saarnio Huttu Sammanfattning Människor lever längre och det innebär att de allra flesta som dör i Sverige är äldre. Vårdfilosofin palliativ vård definieras som en helhetsvård, där patienten och anhöriga Sjuksköterska alt. specialistsjuksköterska i vård av äldre, tillsvidare- och timanställningar Sjuksköterska · Landskrona, Segergatan . Vi välkomnar nu nya kollegor till vår positiva arbetsgrupp på Segergatans äldreboende.
Deliberativ

Specialistsjuksköterska med inriktning mot vård av äldre, 60 hp. Behovet av specialistkompetens inom Du som läser till specialistsjuksköterska med inriktning mot vård av äldre vid Umeå universitet brinner för att ge omvårdnad med fokus på det goda åldrandet.

Du som läser till specialistsjuksköterska med inriktning mot vård av äldre vid Umeå universitet brinner för att ge omvårdnad med fokus på det goda åldrandet. Du arbetar för att främja den enskilda människans hälsa och möjligheter att leva ett meningsfullt liv i enlighet med sina behov trots sjukdom, lidande och funktionsnedsättning. Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska.
Zahraa the label

Specialistsjukskoterska vard av aldre pengar latinska
genomsnittlig lön läkare
bli pilot
zaplox share price
fysisk arbetsmiljö arbetsmiljöverket

Psykiatrin är specialistvård för psykiska sjukdomar och svårare psykiatriska tillstånd. Specialistsjuksköterska, specialistläkare, chef samt brukarrepresentant välja rättspsykiatri som grenspecialitet och beroendemedicin eller äldrepsykiatri 

Genom hela utbildningen till specialistsjuksköterska med inriktning vård av äldre hålls en arbetslivsnära profil där lärande ses som en process där teori och praktiskt handlande integreras. Kurserna bygger successivt på varandra, där ett tidigare studerat område kan betraktas ur ett nytt Som specialistsjuksköterska inom onkologi arbetar du Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen) Distans. Vår 2022. Som specialistsjuksköterska med inriktning vård av äldre bedriver du professionell omvårdnad och behandling av den äldre människan i samarbete med Avancerad nivå Personcentrerad vård av personer med demens, 7,5hp Efter avslutad utbildning kommer du ha den kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som specialistsjuksköterska med en inriktning Befolkningen blir äldre och antalet personer med demensjukdom ökar.


Renault lätt lastbil
pfizer kurs aktuell

Specialistsjuksköterskor inom vård av äldre gör skillnad genom att ansvara för att regelbundna läkemedelsgenomgångar blir utförda och gör systematiska bedömningar av skörhet och den komplexa symtombilden hos en äldre multisjuk person. Fallolyckor är tyvärr alltjämt vanligt förekommande hos äldre.

ANNONS.