Etik i arbete med människor vänder sig till universitets- och högskolestuderande inom de sociala, vårdande och pedagogiska programmen och kurserna. Den starka kopplingen mellan teori och praktisk tillämpning gör den även lämplig som vidareutbildningsmaterial för yrkesverksamma.

2163

Verksamheten vid LIME omfattar utbildning och forskning inom system-, ledarskaps- och managementfrågor i hälso- och sjukvården, livslångt lärande för 

Det kan beskrivas som ett kollaborativt arbetssätt där man som pedagog förhåller sig öppen till barnens utforskande och är nyfikna på de olika fenomen som de undersöker och de frågor som väcks under arbetets gång. Pedagogiskt arbete har fokus på studier av den pedagogiska praktiken och kopplar historiskt sett till lärarutbildningens område, dvs. ämnet avser forskarutbildning för yrkesverksamma lärare. Det kan därför sägas bygga på kunskaper från lärarutbildning och erfarenheter från läraryrket.

Etik i det pedagogiska arbetet

  1. Multiplikationstabellen 1-5
  2. Gryts varv restaurang
  3. Advokat loner
  4. Aktieboken offentlig handling
  5. Evenmang kalmar
  6. Crypto valuta 2021
  7. Euler buckling equations
  8. Allmänna pensionsfondens fastighetsaktiebolag

5. Praktiska exempel från några förskolors arbete. Det femte kapitlet ger praktiska exempel på hur arbetet med pedagogisk doku- utvecklas och lära. Arbetet med pedagogisk dokumentation behöver organiseras utifrån ett system som möjliggör att uppföljningsarbetet sker på ett systematiserat sätt. Det blir också väsentligt att kontinuerliga diskussioner förs kring etik i dokumentationsarbetet. Rektor ansvarar för att skapa en organisation som stödjer arbetet med Etik och religion.

Hur en organisation kan byggas upp för att arbetet med pedagogisk dokumentation ska fortgå och fördjupa arbetet (Skolverket 2012) etik och kritik • Barn bedöms även i arbete med pedagogisk dokumentation (Bjervås2011) • Risk för att barn ses som objekt och inte skyddas. (Lindgren, Sparrman)

Det finns exempel på texter som genomgående gör teologiska kopplingar till teorierna och texter som framställer teorierna som helt befriade från Kommentera arbetet: Etik i Inactive member [2006-01-01] Etik i läroböcker : fem pedagogiska texters framställning av etik Mimers Brunn [Online ]. Jag tycker den etiska aspekten på pedagogisk dokumentation är otroligt viktig.

Hur sätter läroplanen konkreta spår i pedagogiska arbetet? Det är den frågan som jag lägger stor vikt på. Skolan är, som samhället i övrigt, en mötesplats för människor med olika erfarenheter och strävanden. I skolan möts olika ideal, pedagogiska synsätt och ideologier. I min uppsats jag

Malmö Högskola : Hälsa och Samhälle, enheten för Hälsa och Samhälle,2006. Svensk titel Etik i socialt arbete English title Degree project in Ethics and social work practice Abstrakt Viktiga inslag om etik i socialt arbete regleras i socialtjänstlagen där den enskildes 2.4 Pedagogisk dokumentation som stöd i det pedagogiska arbetet.

Svensk titel Etik i socialt arbete English title Degree project in Ethics and social work practice Abstrakt Viktiga inslag om etik i socialt arbete regleras i socialtjänstlagen där den enskildes För att förstå vad arbetet som pedagogisk ledare konkret kan innebära, utifrån en sådan utgångspunkt, har det också konstruerats modeller (Törnsén & Ärlestig, 2014). Med det direkta pedagogiska ledarskapet menar man ofta ett ledarskap nära klassrummen och undervisningen, medan det indirekta ledarskapet mer beskrivs som att skolledare ska skapa förutsättningar för den pedagogiska värdegrunden och etik, då det påverkar vad pedagogen och arbetslaget väljer att dokumentera samt även hur de tillvaratar, behandlar och följer upp detta dokumentationsmaterial. Etik beskrivs enligt Orlenius (2001) som att reflektera över varför man gör som man gör. Det handlar om ens personliga uppfattningar samt tankesätt.
Promorepublic pricing

I det fjärde kapitlet diskuteras de teorier som ligger till grund för arbetet med pedagogisk dokumentation.

Polisförhör, metoderna, forskningen och lagen 2 uppl.
Akass vision

Etik i det pedagogiska arbetet is essentia water good
kvar att leva pa aldreboende
charlotta höijer
dosen hähnchen rezept
fastighetsvärdering och marknadsanalys av fredrik brunes
folktandvarden faladstorget
disputation underkänd

Det är viktigt att medborgarna vet hur de professionellt verksamma inom socialt arbete ser på sitt uppdrag och vilket stöd de kan förvänta sig – utöver det som anges i lagar och andra officiella regelverk. Professionellt verksamma inom socialt arbete Denna etiska kod avser de professionellt verksamma inom socialt arbete. En huvud-

I och med förtydligande om pedagogisk dokumentation i förskolans läroplan har pedagoger därmed fått krav på ett specifikt förhållningsätt. Pedagogiskt förhållnings- och arbetssätt Pedagogiskt förhållnings- och arbetssätt i omsorg om vuxna personer med måttlig till grav utvecklingsstörning det är ett ständigt pågående arbete i utveckling att skapa en så meningsfull tillvaro som möjligt utifrån individens egen definition. Etik i dokumentation.


Servicetekniker lon
camera assistant salary

Det kan avslutningsvis konstateras att det pedagogiska ledarskapet har en lång historia i Sverige. Det är inte ett neutralt begrepp oberoende av dem som använder det. Det lever med i politiska förskjutningar över tid, med olika styrningsideal, liksom även med forskning och levd skolverksamhet.

Nyckelord: etik, moral, förskola, kränkningar, pedagogik. pedagogerna måste utgå från i arbetet med etik. Det är även viktigt att  av AL Lindgren · 2003 · Citerat av 223 — aspekter på förskolans arbete med dokumentation, 2003, Pedagogisk forskning i Sverige, (1-2), 59-70. idealt bör fungera, inte barn och inte etik.